Close
Skip to content

Osnovne informacije

Časopis Poljoprivreda / Agriculture je recenzirani, međunarodni znanstveni časopis koji se nalazi se u dijamantnom otvorenom pristupu (Diamond Open Access). Otvoreni dijamantni pristup podrazumijeva da niti autori niti čitatelji ne plaćaju naknade časopisu. Sav objavljeni sadržaj je u otvorenom pristupu bez perioda odgode (bez embargo perioda) , a radovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Časopis «Poljoprivreda» izlazi pod ovim nazivom od 1995. godine, a publiciraju ga Fakultet agrobiotehničkih znansoti Osijek i Poljoprivredni institut Osijek. Časopis izlazi dva puta godišnje, a financijski ga podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

U časopisu «Poljoprivreda» objavljuju se izvorni znanstveni radovi, stručni radovi te pregledni radovi iz svih područja agronomske znanosti i struke (biljna proizvodnja, animalna proizvodnja, tloznansvo, ekologija i agroekonomika). Osim toga u časopisu se objavljuju i pregledi i/ili sažetci knjiga, sažetci doktorskih disertacija te prethodna priopćenja iz područja poljoprivrede.