Close
Skip to content

Kontakt

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatska

31000 Osijek, Vladimira Preloga 1
Hrvatska
Tel. 031-554-821
Fax. 031-554-853
Email: poljoprivreda@fazos.hr