Close
Skip to content

Ciljevi i opseg

U časopisu Poljoprivreda / Agriculture objavljuju se sljedeće kategorije radova :

 • Pregledni rad je originalni rad koji objedinjuje i opisuje problem istraživanja o kojemu je već objavljena znanstvena informacija. Pregledni rada treba dati novi uvid u već postojeću problematiku i za razliku od izvornog znanstvenog rada ne treba sadržavati originalne rezultate istraživanja. Podrazumijeva se da pregledni rad sadržava najnovije reference iz istraživanog područja.
 • Izvorni znanstveni rad je originalno znanstveno djelo u kojemu su izneseni novi rezultati temeljnih ili primijenjenih istraživanja. Izvorni znanstveni rad predstavlja prvo objavljivanje izvornih istraživanja, a temelji se na analizi i interpretaciji originalnih podataka.
 • Prethodno priopćenje je originalno znanstveno djelo koje donosi informacije o rezultatima preliminarnih istraživanja koje je zbog njihovog velikog znanstvenog doprinosa i originalnosti važno što prije objaviti.
  Uz navedena kategorije u časopisu se još objavljuju i izlaganja sa znanstvenog skupa, Stručni radovi, sažeci knjiga I sažeci doktorskih disertacija.

U nastavku je detaljan popis područja iz kojih se objavljuju radovi u časopisu Poljoprivreda / Agriculture:

Biljna proizvodnja (sustavi obrade tla i sjetva, gnojidba, navodnjavanje, fiziologija bilja, zaštita bilja od korova i štetočina, genetika i oplemenjivanje bilja, žetva i skladištenje )

 • Pedologija (odnosi biljka-tlo)
 • Organski uzgoj
 • Hortikultura
 • Ekologija u poljoprivredi
 • Animalna proizvodnja (stočarska proizvodnja, prehrana životinja, genetika i fiziologija, priprema i korištenje proizvoda životinjskog podrijetla)
 • Agroekonomika (marketing, poslovno upravljanje, sociologija, politika i njena primjena na probleme u poljoprivredi i srodnim poljima u ruralnim sredinama).

Interdisciplinarni članci iz područja poljoprivrede, okoliša i hrane su dobrodošli.