Close
Skip to content

Zeoliti i njihova primjena u zaštiti bilja

Magdalena  Baričević, Karolina Vrandečić, Marko Zorica, Tomislav Kos

https://doi.org/10.18047/poljo.29.2.5 (Pregledni znanstveni članak)
PUNI TEKST

Sažetak

Zeoliti su velika skupina aluminosilikatnih minerala koji se pojavljuju u nemetamorfoznim stijenama ili ih sintetizira čovjek. Posljednjih godina raste interes za korištenje zeolita u poljoprivrednoj proizvodnji prvenstveno jer su ekološki prihvatljivi. Koriste se u zaštiti bilja od kukaca na otvorenim površinama, ali i u skladištima.  Provode se istraživanja djelotvornosti zeolita u suzbijanju jaja, ličinaka  i odraslih jedinaka kukaca, uzročnika biljnih bolesti i korova. Kretanje kukaca po tretiranim dijelovima biljke je otežano jer se čestice zeolita hvataju za dlačice, pa im je ishrana otežana te u konačnici dolazi do ugibanja. Zeoliti bogati aluminijem većinom se koriste kao sredstva za isušivanje površinskih dijelova biljke s obzirom na to da je za nastanak infekcije koje uzrokuju gljive i bakterije potrebna voda, ili se na površini lista stvara tanki sloj koji sprječava klijanje spora i razvoj određene biljne bolesti. Zeoliti imaju mogućnost sporoga otpuštanja, te stoga osiguravaju da aktivna tvar herbicida ima trajniju učinkovitost, pa se smanjuje potencijal ispiranja i onečćenja okoliša.

Dopisni autor:
Magdalena  Baričević, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet  agrobiotehničkih   znanosti  Osijek,  Vladimira  Preloga  1, 31000 Osijek, Hrvatska, mbaricevi@unizd.hr