Close
Skip to content

Zajednice nematoda, bakterija i gljiva i sadržaj humusa u agrošumarskome ekosustavu u Hrvatskoj

Josipa Puškarić, Jurica Jović, Vladimir Ivezić, Brigita Popović, IVan Paponja, Mirjana Brmež

https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.9 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Biljna raznolikost iznad tla utječe na biološku raznolikost u tlu. Raznolikost faune tla važna je za održivost ekosustava, a odražava i abiotske uvjete i biotičku aktivnost tla. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi utjecaj agrošumarskih sustava na faunu nematoda u tlu, brojnost nematoda, distribuciju trofičkih grupa nematoda i brojnost bakterija i gljiva u tlu te analizirati povezanost između hranidbenih grupa nematoda, mikrobiološkoga statusa tla i humusa. Poljski pokus proveden je tijekom dviju godina u trima tretmanima i tijekom triju vremena uzorkovanja. Tretmani su bili sljedeći: poljoprivredna kultura (C), trajni nasad oraha (W) i trajni nasad oraha s poljoprivrednom kulturom (C + W). Nematode su izdvojene, prebrojene, pripremljene u preparate, determinirane te podijeljene u trofičke grupe. Bakterije i gljive su izdvojene iz tla, uzgajane na podlogama i prebrojene. Naši rezultati sugeriraju da je proučeni agrošumarski sustav (C + W) imao pozitivan utjecaj na nematode, bakterije i gljive u tlu, što je prikazano kao statistički najveća brojnost bakterija i gljiva, ali i kao najveća brojnost nematoda i bioraznolikost rodova nematoda. Najveći sadržaj humusa pronađen u prvome uzorkovanju jest onaj u tretmanu C + W, a u drugome uzorkovanju u tretmanima C + W i W. Zaključili smo da kombinacija poljoprivredne kulture i trajnih nasada ima velik potencijal za bolju stabilnost i održivost ekosustava, bez obzira na neka odstupanja u našim rezultatima. Smatramo da su potrebna daljnja istraživanja, jer različiti agrošumarski ekosustavi mogu imati različit utjecaj na faunu tla.

Dopisni autor:
Jurica Jović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, jjovic@fazos.hr