Close
Skip to content

Vrednovanje razvojnih potencijala poljoprivrede Ličko-senjske županije primjenom multikriterijskog rangiranja

Ivana Starčević, Lari Hadelan, Magdalena Zrakić, Mateja Jež Rogelj

https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.9 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj je rada usporediti raspoloživost i korištenje razvojnih resursa u poljoprivredi te, posljedično, ocijeniti razvojni potencijal poljoprivrede i povezanih djelatnosti na području odabranih jedinica lokalne samouprave Ličko-senjske županije. Kombinacijom SWOT analize i AHP multikriterijske metode, rangirani su čimbenici razvoja poljoprivrede na području gradova Gospića i Senja te općina Udbina i Plitvička jezera. Ekspertni tim sastavljen od osmero dionika razvoja gospodarstva i poljoprivrede Ličko-senjske županije vrednovao je elemente SWOT analize primjenom AHP metodologije. Uz određivanje važnosti (težinskih udjela) svih čimbenika SWOT analize, uloga eksperata bila je odrediti u kojoj su mjeri oni relevantni za analizirane gradove i općine. Područjem s najizraženijim snagama za daljnji razvoj poljoprivrede ocijenjen je grad Gospić, dok su slabosti najizraženije na području grada Senja. Najveće razvojne prilike prisutne su u općini Udbina, dok je općina Plitvička jezera područje s najizraženijim prijetnjama. U ukupnoj SWOT-AHP ocjeni četiriju jedinica lokalne samouprave, koja uključuje sve elemente SWOT tablice, općina Udbina ocijenjena je najvišom razinom razvojnoga potencijala poljoprivrede, a slijede je grad Gospić i općina Plitvička jezera. SWOT-AHP pokazala se uspješnom i praktičnom metodom rangiranja administrativnih jedinica, koja objedinjuje kvantitativne i kvalitativne kriterije vrednovanja.

Dopisni autor:
Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska, lhadelan@agr.hr