Close
Skip to content

Visina biljaka i urod zrna soje u zavisnosti o godini, navodnjavanju i sorti

Daria Galić Šubašić, Mladen Jurišić, Aleksandra Sudarić, Marko Josipović, Irena Rapčan

https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.3  (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U trogodišnjim poljskim ispitivanjima utvrđen je utjecaj godine, tretmana navodnjavanja i sorte na visinu biljaka i urod zrna soje u uvjetima istočne Hrvatske. Statistički vrlo značajan utjecaj (P=0,01) na visinu biljaka soje pokazuju sva tri ispitivana faktora, kao i njihove interakcije, izuzev interakcije navodnjavanja i sorte koja je bila značajna na razini P=0,05. Na urod zrna soje ispitivani faktori, kao i sve njihove interakcije, utječu na razini značajnosti P=0,01. Dobivene vrijednosti uroda zrna soje tijekom istraživanja (uglavnom veće od 3000 kg ha-1), ukazuju na važnost odabira sorte i tretmana navodnjavanja u prilagodbi proizvodnje soje nepovoljnim vremenskim utjecajima godine.