Close
Skip to content

Važnost senzorne evaluacije u procjeni kvalitete jaja

Polonca Margeta, Gordana Kralik, Manuela Grčević, Danica Hanžek, Zlata Kralik

https://doi.org/10.18047/poljo.25.1.8 (pregledni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Senzorna procjena je znanstvena disciplina koja se koristi za evociranje, mjerenje, analizu i tumačenje reakcija na podražaje koji se percipiraju kroz osjetila vida, mirisa, dodira, okusa i sluha. Senzorna procjena primjenjuje načela eksperimentalnoga oblikovanja i statističke analize za korištenje ljudskih osjetila u pokušaju izoliranja osjetilnih svojstava hrane i daje važne i korisne informacije proizvođačima, znanstvenicima koji se bave hranom te menadžerima o osjetilnim karakteristikama prehrambenih proizvoda. Da bi se postigla znanstvena kontrola senzornoga testa procjene, potrebno je primijeniti dobru laboratorijsku praksu, koja uključuje definiranje cilja i tipa ispitivanja, odabir pravih procjenitelja, osiguravanje odgovarajućega područja ispitivanja, rukovanje i pripremanje uzorka na odgovarajući način, vodeći računa o tome da je postavljanje ispitivanja i pohranjivanje podataka ispitivanja sigurno i u logičkom redoslijedu.
Kada se radi o jajima, osjetilna svojstva obično se procjenjuju na jajima obogaćenim bioaktivnim spojevima. Senzorne studije često se (u skladu s međunarodnim referentnim standardima) provode s obučenim ili neobučenim panelistima. Senzorna procjena jaja nakon dodavanja različitih spojeva od izuzetne je važnosti, jer su senzorna obilježja, kao što su aroma, okus, naknadni okus i sveukupna prihvatljivost obogaćenih jaja, vrlo važna potrošačima.

Dopisni autor:
Polonca Margeta, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, pmargeta@fazos.hr