Close
Skip to content

Varijabilnost fenotipske ekspresije svojstava kvalitete zrna elitnih linija soje

Maja Matoša Kočar, Aleksandra Sudarić, Sonja Vila, Sonja Petrović, Andrijana Rebekić, Ana Josipović, Antonela Markulj Kulundžić

https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.7 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj je ovog istraživanja bio procijeniti genetsku varijabilnost odabranih linija soje u svojstvima kvalitete zrna utvrđivanjem raznolikosti fenotipske ekspresije za masu 1000 zrna te koncentraciju bjelančevina i ulja u zrnu. Tijekom tri vegetacijske sezone (2010.-2012.), na Poljoprivrednom institutu Osijek postavljen je poljski pokus s 22 linije soje, u 2 ponavljanja po slučajnome bloknome rasporedu. Svake godine pokusa nakon žetve određena je masa 1000 zrna, koncentracija bjelančevina i koncentracija ulja u zrnu soje, a statistička obrada rezultata tih analiza uključivala je izračun standardnih mjera varijacije i analizu varijance. Nakon završene analize podataka, utvrđena je raznolikost istraživanoga biljnoga materijala u fenotipskoj ekspresiji svojstava kvalitete zrna, odnosno potvrđeno je postojanje genetske varijabilnosti uz statistički značajan utjecaj genotipa i godine.

Dopisni autor:
Maja Matoša Kočar, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, maja.matosa@poljinos.hr