Close
Skip to content

Varijabilnost biokemijskih i hematoloških parametara ovisno o pojavnosti mastitisa kod muznih krava

Ivana Jožef, Marcela Šperanda, Mislav Đidara, Drago Bešlo, Vesna Gantner

https://doi.org/10.18047/poljo.28.1.10 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U cilju utvrđivanja vrijednosti biokemijskih pokazatelja u uzorcima plazme i mlijeka te hematoloških pokazatelja u uzorcima krvi ovisno o razredima dnevnoga sadržaja laktoze (što ukazuje na rizik od mastitisa) i broju somatskih stanica (koji ukazuje na zdravstveno stanje životinje), uzorci krvi i mlijeka uzeti su od 75 krava holsteinske pasmine uzgajanih na komercijalnoj mliječnoj farmi tijekom tromjesečnoga razdoblja. Statistička analiza pokazala je da stadij i redoslijed laktacije te mjesec uzorkovanja statistički značajno (P < 0,01) utječu na biokemijske parametre u plazmi i mlijeku, kao i na hematološke parametre. Razlike između analiziranih biokemijskih i hematoloških parametara bile su zbog razreda mastitisa (prema dnevnome sadržaju laktoze, DLC, i broju somatskih stanica, SCC) prisutne i statistički značajne (P < 0,05) kod nekih svojstava. Također, kod pojedinih su svojstava utvrđeni različiti trendovi ovisno o načinu ocjene mastitisa (DCL ili SCC). Stoga se pri korištenju rezultata kontrole mliječnosti kao pokazatelja rizika od mastitisa i zdravstvenoga stanja životinje treba koristiti obama načinima ocjene, a u slučaju procijenjenoga rizika od mastitisa ili pojave mastitisa treba se radi nedvosmislenoga otkrivanja koristiti drugim dijagnostičkim metodama (kao što su različiti testovi na mastitis) .

Dopisni autor:
Drago Bešlo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, dbeslo@fazos.hr