Close
Skip to content

Utjecaj vremenskih uvjeta na urod zrna, sadržaj ulja i urod ulja novih os hibrida suncokreta

Ivica Liović, Anto Mijić, Antonela Markulj Kulundžić, Tomislav Duvnjak, Drena Gadžo

https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.6 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

S ciljem utvrđivanja utjecaja vremenskih uvjeta na komponente uroda ulja suncokreta, u radu su analizirani trogodišnji rezultati poljskih pokusa. U pokusima posijanim u Osijeku 2013., 2014. i 2015. godine bilo je 15 hibrida suncokreta: dva strana hibrida i 13 hibridnih kombinacija Poljoprivrednog instituta Osijek. U periodu prije sjetve (siječanj – ožujak), najveća je količina oborina bila 2013. (213,1 mm), zatim 2015. (167,9 mm), a najmanja 2014. (109,5 mm). U vegetacijskome periodu (travanj – rujan), u 2014. bilo je najviše oborina (487,3 mm), u 2013. 475,7 mm, a u 2015. najmanje (251,6 mm). U 2013. godini, u vegetacijskome periodu, srednja mjesečna temperatura zraka bila je 19,1°C, u 2015. 19,9°C, a u 2014. 18,6°C. Od navedenih godina, statistički značajno na nivou P=0,05, najviše vrijednosti analiziranih svojstava zabilježene su 2013. godine: urod zrna 6,47 t ha-1, sadržaj ulja 51,69% i urod ulja 3,05 t ha-1. Urod zrna, sadržaj ulja i urod ulja bili su manji 2015., a najmanji 2014. godine. Najveće vrijednosti uroda zrna i ulja (6,95 i 3,39 t ha-1) imao je Matej, novopriznati hibrid suncokreta Poljoprivrednog instituta Osijek, a po sadržaju ulja od 53,44% bio je na trećem mjestu. Za visoke urode zrna i ulja suncokreta, pored optimalne temperature zraka, jako je bitna količina i raspored oborina prije, a također i tijekom vegetacije.

Dopisni autor:
Ivica Liović, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, ivica.liovic@poljinos.hr