Close
Skip to content

Utjecaj stresnih uvjeta uzgoja suncokreta na indeks fotosintetske učinkovitosti i temperaturu lista

Antonela Markulj Kulundžić, Josip Kovačević, Marija Viljevac Vuletić, Ana Josipović, Ivica Liović, Anto Mijić, Hrvoje Lepeduš, Maja Matoša Kočar

https://doi.org/10.18047/poljo.22.2.3 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je istražiti varijabilnost vrijednosti indeksa fotosintetske učinkovitosti (PIABS) i temperature lista, mjerenoj u V6 fazi razvoja u stresnim uvjetima uzgoja na 13 hibrida suncokreta. Pokus se sastojao od dva tretmana, jedan (T1) je predstavljao zasićenost tla vodom na 60% poljskoga vodnoga kapaciteta (PVK), a drugi (T2) na 80% PVK. Utvrđene su statistički značajne razlike između T1 i T2 tretmana za oba navedena svojstva, što dokazuje njihovu ovisnost o sadržaju vode u tlu, dok je utjecaj hibrida utvrđen samo za PIABS. Iako su u T1, za razliku od T2, svi hibridi suncokreta reagirali s povećanjem temperature lista, reakcija na stresne uvjete izmjerene za svojstvo PIABS nisu bile jednake. Neki su od hibrida reagirali smanjenjem PIABS vrijednosti, dok su drugi reagirali povećanjem vrijednosti PIABS. Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da su promjene u svojstvima međusobno neovisne, što je potvrđeno i korelacijama. Istraživana su svojstva pogodna za utvrđivanje neželjenih okolišnih uvjeta koji uzrokuju stres na biljkama te se mogu koristiti u oplemenjivanju suncokreta za abiotske uvjete stresa, odnosno u odabiru hibrida tolerantnih na stres.