Close
Skip to content

Utjecaj sorte i otkosa na funkcionalna svojstva pšenične trave (Triticum aestivum L.)

Marija Kristić , Sanja Grubišić, Andrijana Rebekić, Josipa Rupčić, Tihana Teklić, Miroslav Lisjak

https://doi.org/10.18047/poljo.28.2.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Zbog kvalitete nutritivnoga sastava, pšenična se trava (Triticum aestivum L.) smatra funkcionalnom hranom te postaje sve popularnija kao dodatak svakodnevnoj prehrani ljudi. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj broja otkosa i sorte na ukupnu antioksidativnu aktivnost (DPPH), sadržaj kloroplastnih pigmenata, vitamina C, fenola i flavonoida. U pokusu su ispitana dva genotipa pšenične trave, Triticum aestivum ssp. aestivum (kultivar Katarina) i Triticum aestivum ssp. sphaerococcum. U obama otkosima utvrđen je značajan utjecaj genotipa na sadržaj flavonoida i antioksidacijsku aktivnost, dok je broj otkosa značajno utjecao na fenole, vitamin C i antioksidacijsku aktivnost. T. sphaerococcum imao je veću koncentraciju flavonoida i značajno nižu antioksidativnu aktivnost u usporedbi s kultivarom Katarina. U prosjeku je za obje sorte u prvome otkosu utvrđen značajno veći sadržaj fenola i veći sadržaj vitamina C, što je bilo popraćeno i većom antioksidativnom aktivnošću. Kod kultivara Katarina značajno veći sadržaj fenola i antioksidativna aktivnost utvrđeni su u prvome otkosu. Kod T. sphaerococcum utvđen je značajan pad sadržaja ispitivanih antioksidanasa u drugome otkosu.

Dopisni autor:
Miroslav Lisjak, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, mlisjak@fazos.hr