Close
Skip to content

Utjecaj roka sjetve i načina suzbijanja korova na rast i prinos soje

Nasrin Akter, A.K.M. Ruhul Amin, Nazmul Haque, Sheikh Muhammad Masum

https://doi.org/10.18047/poljo.22.1.3 (izvorni znanstveni članak)
PUNI TEKST

Sažetak

Rok sjetve i suzbijanje korova imaju značajan utjecaj na rast i razvoj soje te formiranje prinosa sjemena. Rezultati su pokazali značajan utjecaj različitih rokova sjetve i načina suzbijanja korova na relativnu gustoću korova, biomasu korova, učinkovitost suzbijanja korova, visinu biljke, suhu masu biljke i prinos sjemena soje. Od korovnih vrsta u pokusnoj su parceli bili dominantni Lindernia procumbens (44.78%), Echinochloa colonum (26.39 %) i Cynodon dactylon (16.30 %). Rezultati su, također, pokazali da je najveći prinos sjemena (2,17 t ha-1) postignut u ranoj sjetvi (2. siječnja), a najniži prinos (1,64 t ha-1) u kasnoj sjetvi (1. veljače). Dva puta ručno uklanjanje korova (20 i 40 dana nakon sjetve) najučinkovitije je suzbilo korov i postiglo najveći prinos sjemena (2,23 t ha-1), što je statistički sukladno (2,19 t ha-1) s primjenom herbicida. Učinak kombinacije pokazao je najveći prinos zrna (2,50 t ha-1), koji je utvrđen kod roka sjetve 2. siječnja, kada je korov ručno uklanjan 20 i 40 dana nakon sjetve.

Dopisni autor:
Nazmul Haque, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh, sumon2539@gmail.com