Close
Skip to content

Utjecaj pripravka tekućeg pilećeg stajnjaka na zdravlje tla i agrokemijska svojstva tla

Mirjana Brmež, Josipa Puškarić, Tamara Siber, Emilija Raspudić, Dinka Grubišić, Brigita Popović

https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj preparata na bazi tekućega pilećega stajnjaka na biološku raznolikost nematoda kao pokazatelja zdravlja tla i agrokemijska svojstva tla. Pokus na terenu proveden je kroz dvije godine u dva tretmana i tri uzorkovanja godišnje. Jedna parcela tretirana je preparatima na bazi tekućega pilećega stajnjaka (LCMP), dok je druga bila kontrolna (C). U prvoj godini na pokusnim parcelicama bila je zasijana pšenica, a u drugoj uljana repica. Rezultati pokazuju da je bioraznolikost rodova bila značajno brojnija u tretmanima s LCMP-om (18% pšenica, 28% uljana repica). Indeksi uznemirenja (MI, MI[2-5], PPI/MI) pokazuju statistički značajne razlike kroz dvije godine te upućuju na stabilnost ekosustava, smanjenje fitoparazitskih nematoda i mnoštvo korisnih nematoda u LCMP tretmanu usporedno s kontrolom. Analizirana agrokemijska svojstva ukazuju na povećanje organske tvari za 60%, kao i sadržaja P i K u tlu u tretmanu s LCMP-om usporedno s kontrolom. Može se zaključiti da upotreba LCMP-a značajno povećava biološku raznolikost nematoda u tlu te stabilnost ekosustava, kao sadržaj hranjivih tvari u tlu, što za posljedicu ima smanjena ekonomska ulaganja, prvenstveno u upotrebi mineralnih gnojiva.

Dopisni autor:
Josipa Puškarić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, Hrvatska, josipa.puskaric@pfos.hr