Close
Skip to content

Utjecaj pripravka na bazi fluopirama i tekućega pilećeg stajnjaka na nematode korijenovih kvržica (Meloidogyne spp.) u nasadu mrkve

Mirjana Brmež, Josipa Puskarić, Emilija Raspudić, Tamara Siber, Dinka Grubišić, Brigita Popović

https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.4 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati nematocidni učinak pripravaka na bazi fluopirama (pesticid) i tekućega pilećeg stajnjaka (prirodni poboljšivač tla) na gustoću populacije ličinki nematoda korijenovih kvržica, Meloidogyne spp. Poljski pokus postavljen je u četiri tretmana: kontrola (C), fluopiram (FLU), fluopiram i tekući pileći stajnjak (FLU + LCM) te tekući pileći stajnjak (LCM) slučajnim blok-rasporedom u četiri ponavljanja. Gustoća populacije ličinki Meloidogyne spp. varirala je između tretmana, a broj ličinki Meloidogyne spp. značajno je smanjen u svim tretmanima s fluopiramom (FLU i FLU + LCM). Svi pripravci (FLU, FLU + LCM, LCM) utjecali su na smanjenje gukavosti korijena. Navedeni tretmani pozitivno su utjecali na prinos mrkve. Populacija ličinki Meloidogyne spp. porasla je razvojem biljaka, bez obzira na primijenjeni tretman. Fluopiram je negativno utjecao na bioraznolikost, koja ukazuje na veća uznemirenja u strukturi zajednice nematoda u tlu. Može se zaključiti kako pripravci na bazi fluopirama i tekućega pilećeg stajnjaka imaju nematocidni potencijal, a tekući pileći stajnjak održava ili povećava bioraznolikost nematoda.

Dopisni autor:
Josipa Puskarić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1,31000 Osijek, Hrvatska, josipa.puskaric@fazos.hr