Close
Skip to content

Utjecaj primjene dušika, magnezija i željeza na njihov sadržaj u peršinu (Petroselinum crispum)

Bulent Yağmur, Bulent Okur, Nur Okur

https://doi.org/10.18047/poljo.28.2.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovoga istraživanja bio je analizirati učinak primjene N, Mg i Fe na sadržaj minerala u lišću peršina. Pokus je proveden u stakleniku prema nasumičnome rasporedu u tri ponavljanja. Sedam tretmana N, Mg i Fe dodano je na sljedeći način: 130, 160, 190, 220, 250, 280 i 310 kg ha-1 N kao amonijev nitrat (33% N), 40, 80, 120, 160, 200, 240 i 280 kg ha-1 Mg kao magnezijev sulfat (16% MgO) i 8, 16, 24, 32, 40, 48 i 56 kg ha-1 Fe kao željezov sulfat (20% Fe). Tretmani nisu značajno utjecali na koncentraciju fosfora u lišću peršina. Apsorpcija dušika u biljci povećala se pri primjeni svih triju elementa, a najviše vrijednosti N, K i Ca utvrđene su pri primjeni dušičnih gnojiva. Količina NO3 – N u lišću također se povećala ovisno o porastu koncentracije dodanoga dušika. Rezultati pokazuju da su u ishrani peršina dušična gnojiva najučinkovitije, a količina dušika do 310 kg ha-1 nije dovela do povećanja količine NO3 – N u lišću peršina iznad dopuštene razine.

Dopisni autor:
Bulent Yağmur, Sveučilište Ege, Poljoprivredni fakultet, 35100 Bornova – Izmir, Turska, bulent.yagmur@ege.edu.tr