Close
Skip to content

Utjecaj nagiba i dubine na kemijska svojstva tipičnog alfisola

Nnenne Bassey Anwanane, Kehinde Olayemi Affinnih, John Olajide Olaniyan Olaniyan

https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Mogućnosti gospodarenja koje se nude u pogledu kemijskih svojstava uz toposekvencu ključ su održive produktivnosti usjeva i tla, budući da su nutritivni status i svojstva tla povezani s topografijom površine zemljišta. Provedeno je istraživanje kako bi se procijenio utjecaj nagiba i dubine na odabrana kemijska svojstva tla na znanstveno-nastavnom pokušalištu Sveučilišta Ilorin 2013. Označene su i uzorkovane tri točke: gornja, srednja i donja padina, uz toposekvencu, s prosječnom udaljenošću od 200m, za analizu tla na dubinama 0-30 cm, 30-60 cm i 60-90 cm pomoću sonde za uzorkovanje i svrdla. Kemijska svojstva tla, koja uključuju pH vode, pH KCl, električnu vodljivost, organsku tvar, ukupni dušik, raspoloživi fosfor, izmjenjive baze (Ca, Mg, K, Na), izmjenjivu kiselost, efektivni kapacitet izmjene kationa, zasićenost tla bazama, postotak izmjenjivoga natrija i omjer adsorpcije natrija, utvrđeni su u laboratoriju/izračunati kasnije. Dobiveni podaci podvrgnuti su analizi ANOVA pomoću 2×3 faktorske kombinacije čimbenika – nagib i dubina – u slučajnome bloknome rasporedu (RCBD) s pet replikacija. Rezultati utjecaja nagiba i dubine tla na kemijska svojstva tla pokazali su da je dubina tla utjecala na sva mjerena kemijska svojstva tla, osim izmjenjivoga natrija. Na vrijednost pH (i vode i KCl), električnu vodljivost, raspoloživi fosfor i izmjenjivi kalij nagib nije utjecao. Također, na pH, izmjenjivi magnezij i natrij interakcija između učinka nagiba i dubine tla nije utjecala.

Dopisni autor:
Kehinde Olayemi Affinnih, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Ilorin, PMB 1515, Ilorin, Kwara State Nigeria, kehkennyy@yahoo.com