Close
Skip to content

Utjecaj načina sušenja na ekstrakciju ulja iz sjemenki grožđa primjenom superkritičnoga co2

Mario Jakobović, Darko Kiš, Krunoslav Aladić, Snježana Jakobović, Melita Lončarić, Stela Jokić

https://doi.org/10.18047/poljo.25.1.12 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj istraživanja bio je odrediti utjecaj načina sušenja (prirodno i u komornome sušioniku), kao i same pripreme sjemenki grožđa, na ekstrakciju ulja superkritičnim CO2 iz triju sorata grožđa (graševina, Zweigelt, Cabernet Sauvignon). Najveći udio ulja ekstrahiran je iz prirodno osušenih i prethodno opranih sjemenki grožđa crne sorte Cabernet Sauvignon (14,85%), dok je najmanje ulja dobiveno iz sjemenki osušenih u komornome sušioniku bijele sorte graševina (7,67%). Vrijednost peroksidnoga broja dobivenih ulja bila je u rasponu 0,36-1,77 mmol O2/kg, slobodne masne kiseline 0,28-8,0%, a netopljive nečistoće 0,05-0,28%. U ulju dobivenome iz prirodno osušenih sjemenki grožđa određene su sljedeće masne kiseline: palmitinska (6,98-11,58%), stearinska (3,82-6,59%), oleinska (14,90-19,97%) i linolna kiselina (61,82-71,96%). U ulju sjemenki grožđa prethodno osušenih u komori određene su sljedeće masne kiseline: palmitinska (6,84-8,68%), stearinska (4,12-5,73%), oleinska (15,10-20,18%) i linolna kiselina (67,88-70,76%). Nakon ekstrakcije superkritičnim CO2 u odmašćenim pogačama određen je udio proteina (8,17-9,85%) i vlakana (34,58-43,96%). Priprema uzorka i način sušenja sjemenki grožđa te sorta imaju značajan utjecaj na ekstrakciju i kvalitetu dobivenoga ulja.

Dopisni autor:
Darko Kiš, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, dkis@fazos.hr