Close
Skip to content

Utjecaj led osvjetljenja na prinos i parametre rasta rajčice

Tomislav Vinković, Nada Parađiković, Monika Tkalec, Miroslav Lisjak, Tihana Teklić, Krunoslav Zmaić, Matej Vidaković

https://doi.org/10.18047/poljo.22.1.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj dodatnoga LED (Light Emitting Diode) osvjetljenja na promjer i visinu stabljike te prinos i masu ploda rajčice u hidroponskom uzgoju na kokosovim vlaknima. LED lampe opremljene s plavim i crvenim diodama postavljene su iznad redova. Biljke su bile dodatno osvijetljene prosječno 5 sati dnevno tijekom 112 dana, tj. do kraja treće berbe. Dodatno LED osvjetljenje značajno je utjecalo na povećanje prinosa i mase ploda te na promjer stabljike. Također, dodatno osvijetljene biljke imale su nižu stabljiku, što upućuje na uravnotežen rast i razvoj. Međutim, ekonomska je analiza pokazala da, iako su vrlo mali potrošači električne energije, LED lampe nisu dovoljno energetski učinkovite, s obzirom na ukupno povećanje prinosa rajčice i ostvarenu dobit. Prema tome, upotreba LED lampi preporučuje se samo tijekom proizvodnje presadnica rajčice i srodnih vrsta.

Dopisni autor:
Tomislav Vinković, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, tvinkovic@pfos.hr