Close
Skip to content

Utjecaj koncentracije digestata prilikom uzgoja na kvalitetu bioplina dobivenoga anaerobnom digestacijom vodene leće (Spirodela polyrhiza)

Damir Matošević, Davor Kralik, Irena Rapčan, Daria Jovičić

https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.10 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Vodena leća je široko rasprostranjena vrsta sitnih slobodno plivajućih biljaka iz razreda cvjetnica. Tipičan predstavnik porodice kozlačevki (Lemnaceae) je velika vodena leća (Spirodela polyrhiza) i vrlo je česta na vodenim površinama kontinentalne Hrvatske. Kao i sve ostale vrste vodenih leća, karakterizira ju mogućnost vegetativnoga i spolnog razmnožavanja te vrlo brz rast. Smatra se vrlo poželjnom sirovinom za proizvodnju bioplina iz nekoliko razloga. Nužnost smanjenja zagađenja okoliša nitratima iz poljoprivredne proizvodnje te sposobnost rasta vodenih leća u eutrofnim uvjetima potaknuli su ovo istraživanje. Primarni cilj istraživanja jest utvrditi mogućnosti kontinuiranoga uzgoja velike vodene leće na različitim koncentracijama digestata, sa ciljem proizvodnje bioplina. Sekundarni je cilj utvrditi zavisnost između različitih koncentracija digestata korištenih za proizvodnju zelene mase vodene leće te kvantitete i kvalitete bioplina dobivenog postupkom anaerobne digestije pri termofilnim uvjetima.

Dopisni autor:
Damir Matošević, Vibrobeton d.o.o., Vječeslava Holjevca 20b, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska, damir.matosevic@vibrobeton.net