Close
Skip to content

Utjecaj inokulacije mikoriznih gljiva na opskrbljenost biljnim hranivima kultivara graševine (Vitis vinifera L.)

Josip Mesić, Marko Karoglan, Sanja Slunjski, Brankica Svitlica, Ankica Budimir, Borislav Miličević, Toni Kujundžić

https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.5 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj istraživanja bio je utvrditi učinak živoga mikoriznog cjepiva na dinamiku opskrbljenosti biljnim hranivima vinove loze. Pokus je proveden na kultivaru Graševina (Vitis vinifera L.), cijepljenome na podlozi SO4 u uvjetima Vinogorja Kutjevo. Uzgojni oblik je Guyot, s opterećenjem od 10 pupova. U neposrednu blizinu korijenova sustava inokulirano je 20 ml mikorizne suspenzije koja sadrži oko 2000 propagacijskih jedinica živoga mikoriznog micelija. Istraživanje je provedeno u dvama klimatski vrlo različitim godinama. Prvu godinu istraživanja (2014.) karakterizirale su obilne oborine i manje sunčanih dana, što je rezultiralo kasnijom tehnološkom zrelošću grožđa od 34 dana u odnosu na 2015. godinu, koja je u periodu dozrijevanja grožđa bila iznadprosječno topla i suha. U obje godine istraživanja, u uvjetima slabe opskrbljenosti tla organskom tvari, fosforom i kalijem, mikorizna simbioza utjecala je na veći sadržaj fosfora i kalija u suhoj tvari list kultivara Graševine. U godini s više oborina i manje topline utvrđen je veći sadržaj dušika u listovima trsova s mikoriznom simbiozom. U suhim i toplim uvjetima tijekom cijeloga perioda dozrijevanja grožđa povećan je sadržaj kalcija, a opravdano veći sadržaj cinka, mangana i željeza utvrđen je u periodu neposredno prije tehnološke zrelosti grožđa. Nije utvrđen pozitivan utjecaj mikorize na urod, sadržaj šećera i ukupnu kiselost.

Dopisni autor:
Toni Kujundžić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, toni.kujundzic@fazos.hr