Close
Skip to content

Utjecaj gustoće sjetve na prinos zrna i komponente prinosa jaroga stočnog graška

Goran Krizmanić, Marijana Tucak, Andrija Brkić, Monika Marković, Snežana V. Jovanović, Tihomir Čupić

https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.4 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Jari stočni grašak jedna je od najznačajnijih krupnozrnih mahunarki. Ovo je istraživanje provedeno kako bismo vidjeli reakciju utjecaja različitih gustoća sjetve na jari stočni grašak tijekom dvaju vegetacijskih ciklusa 2017. i 2019. godine u istočnome dijelu Republike Hrvatske. Pokus je postavljen po RCBD sustavu u četiri ponavljanja. Rezultati pokazuju značajan utjecaj gustoće sjetve i godina istraživanja na prinos zrna i većinu komponenata prinosa: visinu biljke i broja mahuna po biljci, osim broja zrna po mahuni i mase tisuću zrna, gdje gustoća sjetve nije statistički značajno utjecala na razlike u vrijednostima istraživanih svojstava. Najveće vrijednosti prinosa zrna, visine biljke i broja mahuna po biljci ostvarene su u drugoj godini istraživanja. Najveći prinos zrna zabilježen je pri gustoći sjetve od 150 biljaka/m2. Istraživanje pokazuje da različite gustoće sjetve značajno modificiraju/utječu na visinu prinosa zrna i komponente prinosa jaroga stočnog graška.

Dopisni autor:
Bojan Krizmanić, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, goran.krizmanic@poljinos.hr