Close
Skip to content

Utjecaj gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima na agronomska svojstva krumpira

Ana Pospišil, Milan Pospišil, Mario Švencbir

https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.2 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj istraživanja provedenih na pokušalištu Agronomskoga fakulteta u Zagrebu tijekom 2012. i 2013. godine bio je utvrditi utjecaj gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima na agronomska svojstva krumpira. U istraživanju su bila dva organska gnojiva, Biorex i Italpollina, mineralna gnojiva te kombinacija mineralnih i organskih gnojiva. Najveći prinos gomolja i prinos suhe tvari ostvareni su gnojidbom samo mineralnim gnojivima i mineralnim i organskim gnojivima. U ukupnome prinosu gomolja krumpira najveći udio imala je frakcija 35-55 mm. Gnojidba mineralnim gnojivima i kombinacija mineralnih i organskih gnojiva imale su pozitivan učinak na udio frakcije ˃55 mm, osobito u vremenski povoljnijoj 2012. godini.

Dopisni autor:
Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska, apospisil@agr.hr