Close
Skip to content

Utjecaj gnojidbe i lokacije na vegetativni rast i parametre prinosa češnjaka ljubitovački šarac (Allium sativum L.)

Zora Kažimir, Gvozden Dumičić, Bojan Stipešević

https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.9 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovoga rada bio je utvrditi utjecaj primijenjenih tretmana gnojidbe na vegetativni rast i parametre prinosa češnjaka (Allium sativum L.) tijekom uzgoja na lokacijama u Splitu i Ljubitovici. Pokus s lokalnim genotipom češnjaka ljubitovački šarac postavljen je u sezoni uzgoja jesen – ljeto 2012./2013. godine. Primijenjene su tri vrste gnojidbe: mineralna, organska i organomineralna. Tijekom vegetacije praćene su klimatske prilike i vegetativni rast te parametri prinosa češnjaka. Utjecaj lokacije bio je statistički značajan. U Splitu su bolji rezultati bili zabilježeni za visinu biljaka (35,8 cm) i broj listova (7,4), dok su na lokalitetu Ljubitovica postignuti bolji rezultati za postotak izvađenih lukovica (68,3%), ukupan prinos (427,5 g/m2) i postotak tržinih biljaka (98,5%). Nije bilo statistički značajne razlike u ukupnome prinosu te postotku tržnoga prinosa pod utjecajem gnojidbe. Ljubitovačko područje pokazalo se pogodnije za uzgoj genotipa ljubitovački šarac, a organska gnojidba nije pokazala negativan utjecaj na istraživane parametre prinosa u odnosu na klasičnu mineralnu gnojidbu, što doprinosi mogućnosti uzgoja ove sorte u skladu s propisima o ekološkome načinu uzgoja.

Dopisni autor:
Zora Kažimir, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split, zora.kazimir@optinet.hr