Close
Skip to content

Utjecaj genotipa, godine i lokacije na prinos, udio ulja i proteina u soji – Glycine max (L.) Merr.

Goran Jukić, Ivan Varnica, Krunoslav Dugalić, Ivana Rukavina, Vlado Guberac, Ivica Delić

https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.1 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Tijekom 2017. i 2018. godine provedena su poljska istraživanja o utjecaju genotipa, godine, lokacije te interakcija na prinos, udio ulja i proteina u soji. U pokus je uvršteno dvadeset najzastupljenijih genotipova soje koji u strukturi sjetve zauzimaju 75% sjetvenih površina. Pokus je postavljen na lokacijama Osijek i Kutjevo u dva ponavljanja po slučajnom blok-rasporedu. U 2018. godini ostvaren je prosječno veći prinos zrna, udio ulja i proteina prvenstveno zbog pravilnog rasporeda oborina. Lokacija Osijek u svim godinama istraživanja imala je prosječno veće prinose zrna, udio ulja i proteina. Prema dobivenim rezultatima analize varijance za genotip, interakciju genotipa x lokacija i genotip x godina dobivene su statistički visoko opravdane razlike (P<0,01) za prinos zrna. Za genotip i interakciju genotip x godina dobivene su statistički opravdane razlike (P<0,05) za udio ulja i proteina. Dobiveni rezultati istraživanja doprinijet će pravilnom izboru genotipova ovisno o namjeni proizvodnje kako bi se iskoristio genetski potencijal genotipa koji je najpogodniji za određenu lokaciju.

Dopisni autor:
Goran Jukić, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Vinkovačka 63 c, 31000 Osijek, Hrvatska, goran.jukic@hapih.hr