Close
Skip to content

Utjecaj dodatka luteina na biokemijske parametre u krvi nesilica

Manuela Grčević, Zlata Kralik, Gordana Kralik, Dalida Galović, Mirela Pavić

https://doi.org/10.18047/poljo.22.1.5 (izvorni znanstveni članak)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je predstaviti proizvodne pokazatelje i neke biokemijske parametre u krvi kokoši nesilica hranjenih smjesama s različitim razinama luteina. Istraživanje je provedeno na ukupno 291 nesilici Tetra SL hibrida, podijeljenih u 3 skupine (O0 s 0 mg/kg dodanog luteina, O200 s 200 mg/kg dodanoga luteina i O400 s 400 mg/kg dodanoga luteina), a trajalo je 5 tjedana. U O0 skupini bilo je 93 kokoši, a u eksperimetnalnim skupinama 98, odnosno 100 kokoši. Najveća proizvodnja jaja i najpovoljniji utrošak hrane po jajetu zabilježeni su u O400 skupini, s ukupno proizvedenih 3367 komada jaja i utrošenih 128,60 g hrane. Najbolji intenzitet nesivosti (96,68%) i broj jaja po nesilici (34,19), ali i najveća konzumacija hrane po danu (129,01 g), zabilježeni su u O200 skupini. Lutein dodan u smjese za nesilice nije značajno utjecao na vrijednosti biokemijskih parametara u krvi (P>0,05). Može se primijetiti povećanje sadržaja ukupnoga (CHOL) i HDL kolesterola te smanjenje sadržaja proteina (PROT) i albumina (ALB) u pokusnim skupinama. Sadržaj glukoze (GUK) i ureje bio je ujednačen između pokusnih skupina, dok je najveći sadržaj triglicerida (TGC) izmjeren u O200 skupini. Može se zaključiti da dodatak različitih razina luteina u smjese za nesilice nije negativno djelovao na proizvodne pokazatelje i biokemijske pokazatelje u krvi nesilica.

Dopisni autor:
Manuela Grčević, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska, mgrcevic@pfos.hr