Close
Skip to content

Utjecaj crvene protuinsektne fotoselektivne mreže na generativne i vegetativne karakteristike jabuke ‘Granny smith’

Tomislav Jemrić, Ana Marija Antolković, David Mikec, Marko Vuković, Mia Brkljača, Marko Vinceković 

https://doi.org/10.18047/poljo.27.2.4 (Izvorni znanstveni članak)

PUNI TEKST

Sažetak

Protuinsektne fotoselektivne mreže predstavljaju novu tehnologiju koja istovremeno kombinira manipulaciju svjetlom i zaštitu od štetnika. U voćnjaku jabuka pokraj Zadra (Hrvatska) istraživan je utjecaj crvene protuinsektne fotoselektivne mreže na generativne i vegetativne parametre jabuke ‘Granny Smith’. Jabuke su uzgajane na M9 podlozi te su imale uzgojni oblik vretenastoga grma. Istraživanje se sastojalo od dvaju tretmana: stabla prekrivena crvenom protuinsektnom fotoselektivnom mrežom (AGRITECH S. r. l., Eboli, Italija; veličina okca od 2.4 × 4.8 mm) i nepokrivena stabla kao kontrola. Prirod, udio plodova s promjerom >70 mm i masa plodova nisu se signifikantno razlikovali između tretmana. Jabuke uzgajane ispod crvene mreže imale su signifikantno veću L* vrijednost parametra boje kožice, dok za ostale parametre boje nije zabilježena signifikantna razlika (a*, b*, C* i h°). Sadržaj topljive suhe tvari (TST) i ukupni sadržaj flavonoida bio je signifikantno niži u jabukama uzgajanima ispod crvene mreže, dok nije zabilježen signifikantan utjecaj crvene mreže na titracijsku kiselost (TA), TST / TA, stupanj razgradnje škroba i indeks zrelosti (Streif). Primjena crvene mreže pokazala se vrlo djelotvornom u smanjenju pojavnosti dopunskoga crvenila (koje je kod jabuke ‘Granny Smith’ nepoželjno svojstvo) i ožegotina od sunca na plodovima.

Ključne riječi: fotoselektivne mreže, protuinsektne mreže, crvena mreža, jabuka ‘Granny Smith’, kakvoća voća, modifikacija svjetla

Dopisni autor:
Marko Vuković, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, mvukovic@agr.hr