Close
Skip to content

Utjecaj biljnih ulja i ribljega ulja na profil masnih kiselina u žumanjcima jaja

Gordana Kralik, Zlata Kralik, Danica Hanžek

https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.10 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja uporabe lanenoga sjemena (LO) i sjemena uljane repice (RO) u kombinaciji s ribljim uljem (FO) u hranidbi nesilica te utjecaj na profil masnih kiselina žumanjaka (∑n-6 PUFA i ∑n-6 PUFA/∑n-3 PUFA). Hranidbeni tretmani bili su sljedeći: C1, C2 = kontrola (5% sojinoga ulja SO), E1 = 1,5% LO + 3,5% FO, E2 = 3,5% LO + 1,5% FO, E3 = 1,5% RO + 3,5% FO, E4 = 3,5% RO + 1,5% FO. Krmne smjese za nesilice bile su izbalansirane na bazi 17% sirovih bjelančevina i 11,5 MJ/kg ME, a omjer n-6/n-3 PUFA u smjesama bio je sljedeći: C1 13,64; C2 13,10; E1 2,63; E2 1,53; E3 4,84 i E4 6,21. Kombinacija lanenoga ulja i ribljeg ulja u hrani utjecala je na omjer n-6/n-3 PUFA, što ga čini užim u usporedbi s kombinacijom repičina i ribljeg ulja. Kontrolne smjese C1 i C2 sadržavale su samo ALA 3,12 i 4,08%, bez EPA i DHA masnih kiselina. Analiza profila masnih kiselina u žumanjcima pokazala je da jaja, uz ALA, sadrže 1,16 i 1,26% DHA, što znači da se, iako u malim količinama, DHA sintetizirala i odlagala u jajima nesilice. U jajima pokusnih skupina utvrđeni su sljedeći udjeli n-3 PUFA: E1 6,51%, E2 8,30%, E3 5,17% i E4 3,54%. Omjer n-6/n-3 PUFA u žumanjcima smanjen je s 9,67 i 11,85 (kontrolne skupine) na 3,08, odnosno na 2,57 kod tretmana s lanenim sjemenom i ribljim uljem, to jest na 4,25 i 6,95 kod tretmana s repičinim i ribljim uljem. Istraživanja su pokazala učinkovitije taloženje n-3 PUFA u žumanjcima E1 i E2 skupina, iako je ALA bila najzastupljenija u ukupnim n-3 PUFA.

Dopisni autor:
Zlata Kralik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, zlata.kralik@fazos.hr