Close
Skip to content

Usporedba metoda AA i Mehlich 3 za ekstrakciju kalcija i magnezija iz tala istočne Hrvatske

Božica Japundžić-Palenkić, Vladimir Zebec, Nataša Romanjek Fajdetić, Mihaela Blažinkov, Slavica Antunović, Domagoj Rastija

https://doi.org/10.18047/poljo.25.1.6 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Kalcij i magnezij pripadaju skupini zemnoalkalijskih metala značajno zastupljenih u zemljinoj litosferi, odnosno skupini umjereno pokretnih makrohraniva koji imaju važnu ulogu u ishrani bilja. Svrha ovoga istraživanja jest usporedba količine ekstrahiranoga kalcija i magnezija otopinom amonijeva acetata (AA) i otopinom Mehlich 3 (Mehlich 3) iz tala istočne Hrvatske. Ukupno 200 uzoraka oraničnih horizonata (0 – 30 cm) najzastupljenijih tipova tala prikupljeni su u pet županija istočne Hrvatske 2012. godine. Nakon određivanja pH vrijednosti i sadržaja ukupnih karbonata u tlu grupirani su uzorci tla (uzorci s manje od 3,5 i više od 3,5% CaCO3). Utvrđeno je da metoda Mehlich 3 ekstrahira više kalcija i magnezija od metode AA, a razlike u količini ekstrahiranih kationa izraženije su kod karbonatnijih tala (>3,5% CaCO3), posebno za kalcij. U tlima s manjim sadržajem CaCO3 utvrđena je statistički vrlo značajna korelaciju (P≤0,01) između metoda AA i Mehlich 3 u količini ekstrahiranoga kalcija i magnezija. Statistički je vrlo značajna korelacija (P≤0,01) utvrđena i između količina Mg AA i Mg Mehlich 3 u tlima sa sadržajem CaCO3 većim od 3,5%, što obje metode čini pogodnima za određivanje magnezija neovisno o sadržaju CaCO3 u tlu.

Dopisni autor:
Vladimir Zebec, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, vzebec@fazos.hr