Close
Skip to content

Usporedba korovne zajednice maslinika s konvencionalnim uzgojem u odnosu na maslinik u konsocijaciji s buhačem (Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip.)

Edita štefanić, Vesna Kovačević, Lea Jakovljević, Urška Kosić, Dinko Zima, Alka Turalija

https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.4 (prethodno priopćenje)
PUNI TEKST

Sažetak

U radu su analizirane korovne zajednice maslinika s konvencionalnim uzgojem i u konsocijaciji s buhačem zasađenim na eksperimentalnim površinama Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Fitocenološka istraživanja provedena su tijekom ožujka, lipnja i rujna Braun-Blanquetovom metodom kombinirane procjene brojnosti i pokrovnosti. Sveukupno su u oba maslinika utvrđene 54 svojte vaskularne flore. Međutim, u masliniku s konvencionalnim uzgojem determinirano je 27, a u konsocijaciji s buhačem determinirane su 42 korovne vrste. Samo je 15 korovnih vrsta bilo zajedničko za oba maslinika. Signifikantne razlike između maslinika utvrđene su kako za florističku, tako i za metriku na razini korovne zajednice. U konsocijaciji s buhačem prisutna je mnogo stabilnija korovna zajednica tijekom cijele vegetacijske sezone, dok u masliniku s konvencionalnim uzgojem u jesenskome razdoblju dominiraju korovne vrste Mercurialis annua L. i Medicago arabica (L.) Huds. Korovne zajednice u oba maslinika značajno se razlikuju i unutar vegetacijske sezone (proljeće, ljeto, jesen). Korovna zajednica u jesenskome periodu maslinika s konvencionalnim uzgojem bila je mnogo bujnija i raznolikoga florističkog sastava od one u proljeće i ljeto. Korovna zajednica maslinika u konsocijaciji s buhačem također se razlikuje ovisno o vegetacijskoj sezoni. No, CCA analiza pokazala je jasno razdvajanje raznolikije korovne zajednice u ljetnome razdoblju u odnosu na njezin floristički sastav u proljeće i ujesen.

Dopisni autori:
Edita Štefanić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulte agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, estefanic@fazos.hr
Dinko Zima, Veleučilište u Požegi, Vukovarska 17, 34000 Požega, Hrvatska