Close
Skip to content

Upotreba konoplje (Cannabis sativa L.) u hranidbi domaćih životinja

Željka Klir, Josip Novoselec, Zvonko Antunović

https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.8 (pregledni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj je ovoga rada istražiti mogućnost upotrebe konoplje (Cannabis sativa L.) u hranidbi domaćih životinja. U hranidbi domaćih životinja mogu se koristiti sjemenke, pogača od sjemenki konoplje i ulje konoplje kao dodatak krmnim smjesama. Sjemenke konoplje su bogate sirovim bjelančevinama i sirovim mastima s odgovarajućom koncentracijom nezasićenih masnih kiselina, osobito linolnom (LA, C18:2 n-6) i linolenskom (ALA, C18:3 n-3) kiselinom. Dodatak ulja konoplje u obroke koza u laktaciji povećao je udio masti u mlijeku te je doveo do povećanja koncentracije konjugirane linolne (CLA) kiseline i polinezasićenih masnih kiselina (PUFA). Pri hranidbi ovaca krmnim smjesama s dodatkom sjemenki konoplje (180 g/dan) ili pogače sjemenki konoplje (480 g/dan) utvrđeno je povećanje količine mliječne masti, kao i povećanje koncentracije LA, CLA i ALA. Pogača sjemenki konoplje (143 g/kg ST) u obrocima krava povećala je količinu proizvedenoga mlijeka u usporedbi s kontrolnom skupinom i skupinom krava koje su konzumirale više razine pogače sjemenki konoplje (233 ili 318 g/kg ST). Hranidba kokoši nesilica pogačom sjemenki konoplje u obrocima (10 i 20%) rezultirala je obogaćivanjem žumanjka ALA-om, pri čemu nije utvrđen negativan utjecaj na pokazatelje nesivosti. Navedeno ukazuje na mogućnost upotrebe konoplje u obrocima domaćih životinja bez većih promjena u proizvodnji, uz mogućnost povećanja poželjnih masnih kiselina u animalnim proizvodima.

Dopisni autor:
Željka Klir, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, zklir@fazos.hr