Close
Skip to content

Udio potpora u prihodu poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske

Vesna Očić, Zoran Grgić, Kristina Batelja Lodeta, Branka Šakić Bobić

https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.8 (pregledni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Uspostava FADN sustava u Hrvatskoj omogućila je procjenu važnosti potpora za prihod poljoprivrednih proizvođača. Niski i nestabilni dohoci poljoprivrednih gospodarstava bili su glavni razlog za veliku državnu intervenciju na poljoprivrednome tržištu i transfere dohotka poljoprivrednicima. Prema analiziranim podacima, potpore imaju najveću važnost za tipove: govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo i mliječno govedarstvo, dok su o potporama najmanje ovisna povrćarsko-cvjećarska gospodarstva. Najmanji udio potpora u bruto prihodu imaju najveća gospodarstva (>500.000 EUR-a) i najmanja gospodarstva (4.000–8.000 EUR-a), a najveći ona ekonomske veličine 50.000-500.000 EUR-a. Udio potpora u ukupnome prihodu gospodarstva jednak je u Jadranskoj i Kontinentalnoj Regiji te ne ovisi o dobi nositelja gospodarstva. Budući da su hrvatska poljoprivredna gospodarstva dosta ovisna o potporama, a u svjetlu najavljenih promjena u novome programskome razdoblju Zajedničke poljoprivredne politike (2021.-2027.), moguće je očekivati smanjenje prihoda poljoprivrednih gospodarstava, na što je najosjetljiviji tip govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo.

Dopisni autor:
Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, vocic@agr.hr