Close
Skip to content

Učinci ranog uklanjanja listova na koncentracije hlapljivih spojeva u Cabernet Sauvignon vinima iz vinogorja Ilok

Mato Drenjančević, Vesna Rastija, Vladimir Jukić, Krunoslav Zmaić, Toni Kujundžić, Andrijana Rebekić, Florian Schwander

https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.2 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovoga dvogodišnjeg istraživanja bio je procijeniti učinke uklanjanja bazalnoga lista prije cvatnje na sadržaj hlapljivih spojeva Cabernet Sauvignon vina u vinogradima Ilok (istočna Hrvatska). Tijekom dviju uzastopnih godina (2013. i 2014.) primijenjena su dva različita tretmana uklanjanja bazalnih listova: uklanjanje 3 lista, 6 listova te kontrola bez uklanjanja listova. Hlapljivi spojevi dobivenih vina identificirani su i kvantificirani spregnutom tehnikom plinske kromatografije i spektrometrije masa. Tretmani rane defolijacije nisu imali učinka na koncentraciju organskih kiselina i viših alkohola, osim na octenu kiselinu i 2-metil-6-hepten-1-ol. Rana defolijacija utjecala je koncentracije šest estera samo u vinima iz 2014. godine s različitim ishodom. Za spojeve na koje rana defolijacija nije imala učinka, berba je bila statistički značajan izvor varijabilnosti, kao što su rezultati multivarijantne analize potvrdili. Tretmane rane defolijacije u Cabernet Sauvignon vinima u istočnome kontinentalnome dijelu Hrvatske potrebno je prilagoditi vremenskim prilikama tijekom vegetacijske sezone.

Dopisni autor:
Vesna Rastija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, Hrvatska, vesna.rastija@pfos.hr