Close
Skip to content

Učinak vodnoga stresa na svojstva sorti ozimoga ječma u ranim fazama rasta biljke

Alojzije Lalić, Smiljana Goreta Ban, Slavko Perica, Dario Novoselović, Ivan Abičić, Josip Kovačević, Gordana Šimić, Vlado Guberac

https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.4 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

U radu su istraživani učinci izlaganja biljaka ječma abiotskome stresu (nedostatku vode) u njegovim ranim fazama rasta. Izvršena su mjerenja i usporedna analiza relativnoga sadržaja vode u biljci (RWC), mase biljke u cjelini, mase lista, udjela korijena, ukupne dužine korijena te dužine pojedinih frakcija korijena (VL1-VL4) kod biljaka izloženih stresu (nedostatku vode) i biljaka bez vodnoga stresa na 10 kultivara ozimoga ječma. U istraživanjima je izmjeren prosječan RWC u nestresnim uvjetima uzgoja 97,5%, a u uvjetima stresa 66,1%. Prosječna razlika između nestresnih i stresnih uvjeta kod mase biljke iznosila je 61,2 mg, mase lista 42,5 mg, RWC 31,4%, mase korijena 18,5 mg i ukupne dužine korijena 129 cm. Ustanovljeno je da su relativni gubitci pod utjecajem vodnoga stresa manji što su frakcije korijena sitnije. Pod utjecajem vodnoga stresa najmanje gubitke mase lista i biljke imale su sorte Titan, Arturio i Bingo. Na temelju najmanjih gubitaka prouzročenih stresom mase korijena i dužine korijena, najpovoljniju reakciju na vodni stres u ranim fazama razvoja biljke imale su sorte Titan, Bingo i Rex.

Dopisni autor:
Alojzije Lalić, Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, Hrvatska, alojzije.lalic@poljinos.hr