Close
Skip to content

Učinak omjera amonijeva nitrata i tipova potpore na unos NPK i uzgoj crnoga papra (Piper nigrum L.) u poljskim uvjetima

Issukindarsyah, Endang Sulistyaningsih,  Didik Indradewa,  Eka Tarwaca Susila Putra

https://doi.org/10.18047/poljo.27.2.3 (Prethodno priopćenje)

PUNI TEKST

Sažetak

Svrha ovoga istraživanja bila je utvrditi učinak omjera NO3 -:NH4+ i vrsta potpornja na unos NPK i rast biljke papra u poljskim uvjetima. Istraživanje se koristilo potpuno slučajnim bloknim rasporedom s trima ponavljanjima. Prvi je čimbenik bio vrsta potpornja, koji se odnosio na mrtvo drvo i žive potpornje u obliku drveta Gliricidia sp. i Ceiba pentandra. Drugi je čimbenik bio omjer oblika N gnojiva, koji je iznosio 100% NO3 -, 100% NH4+, 50% NO3-:50% NH4+, 75% NO3-:25% NH4+ te 25% NO3-:75% NH4+. Rezultati su pokazali da na unos N, P i K, kao i na rast biljke, nije utjecalo međudjelovanje omjera oblika N gnojivai tipa potpornja. U poljskim uvjetima crni papar preferira N gnojivou obliku 50% NO3 -:50% NH4+. Biljke papra kojima je dodavano N gnojivo u kombinaciji 50% NO3-:50% NH4+ pokazale su unos N, P i K, a morfologija i suha masa biljke bili su viši negoli omjer drugih oblika N gnojiva.

Ključne riječi: rast crnoga papra, oblik N gnojiva, unos NPK, potpornji

Dopisni autor:
ssukindarsyah, Kepulauan Bangka Belitung Institut za procjenu poljoprivredne tehnologije, Indonezijska agencija za poljoprivredna istraživanja i razvoj, Ministarstvo poljoprivrede, Jl. Mentok km. 4, 33134 Pangkal Pinang City, Indonezija, kanggaisyah@gmail.com