Close
Skip to content

Teksturalna i senzorska svojstva ekstrudiranih kukuruznih snack
proizvoda s dodatkompčenice obogaćane cinkom i selenom

Nikolina Kajić, Antun Jozinović, Zdenko Lončarić, Đurđica Ačkar, Drago Šubarić, Daniela Horvat, Marija Kovačević Babić, Hrvoje Hefer, Jurislav Babić

https://doi.org/10.18047/poljo.28.2.3 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Cilj ovoga rada bio je utvrditi utjecaj ekstruzije zamjesa kukuruzne krupice i pšeničnoga brašna obogaćenog Zn i Se, u omjerima 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, na tvrdoću, lomljivost, ekspanzijski omjer, nasipnu masu, boju i senzorska svojstva. Ekstruzija je provedena na tri temperaturna profila: 140/170/170 °C, 150/180/180 °C i 160/190/190 °C. Povećanjem udjela pšeničnoga brašna obogaćenog Zn i Se i povećanjem temperature, vrijednosti svih fizikalnih svojstava su se smanjile. Svi uzorci su nakon ekstruzije posvijetlili. Ukupna promjena boje povećava se dodavanjem pšeničnoga brašna obogaćenog Zn i Se. Senzorska svojstva pokazuju bolju ukupnu ocjenu i prihvatljivost uzoraka s nižim postotkom dodanoga pšeničnog brašna u usporedbi s uzorcima s većim udjelima dodanoga pšeničnog brašna.

Dopisni autor:
Antun Jozinović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek,Hrvatska, ajozinovic@ptfos.hr