Close
Skip to content

Tehnološka i ekonomska optimizacija proizvodnje pčelinjih zajednica (Apis mellifera L.)

Zlatko Puškadija, Ljubica Ranogajec, Filip Jaman, Ivica Bošković, Marin Kovačić

https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.8 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Zbog povećanih gubitaka pčelinjih zajednica, potražnja za njima raste iz godine u godinu. Kako bi nadoknadili izgubljene pčelinje zajednice ili povećali veličinu pčelinjaka, pčelari moraju kupiti nove zajednice ili ih mogu sami proizvesti tijekom sezone. Cilj ovoga rada bio je ispitati tehnološku i ekonomsku učinkovitost triju različitih metoda proizvodnje pčelinjih zajednica: korištenjem jednoga, dvaju i četiriju okvira saća s poklopljenim leglom i pripadajućim pčelama kojima je dodana sparena matica. Istraživanje je provedeno u sjeveroistočnoj Hrvatskoj od svibnja 2019. do travnja 2020. Na kraju prve sezone nije bilo značajnih razlika između skupina u broju okvira zauzetih leglom i pčelama. Proizvodnja zajednica s jednim okvirom poklopljenoga legla omogućuje pčelaru proizvodnju većega broja pčelinjih zajednica, dok su se pčelinje zajednice proizvedene na početku sezone s pomoću četiriju okvira poklopljenoga legla dovoljno razvile i proizvodile med tijekom glavne ljetne pčelinje paše. Sva tri načina proizvodnje pčelinjih zajednica pokazala su pozitivan ekonomski rezultat i stopu isplativosti.

Dopisni autor:
Zlatko Puškadija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, zlatko.puskadija@fazos.hr