Procjena stabilnosti uroda zrna i sadržaja ulja hibrida suncokreta AMMI analizom