Close
Skip to content

Svojstva klijanaca i biljaka engleskog ljulja nakon 5 godina skladištenja sjemena na različitim temperaturama

Gordana Bukvić, Ranko Gantner, Dejan Agić, Brigita Popović, Aleksandar Stanisavljević

https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.3 (izvorni znanstveni rad)
PUNI TEKST

Sažetak

Istraživanja su provedena s ciljem utvrđivanja kvalitete sjemena engleskoga ljulja skladištenoga 5 godina na različitim temperaturama. Korišteno je sjeme dvaju kultivara (diploid Bartwingo i tetraploid Calibra), koje je skladišteno na sobnoj te na temperaturama 10, -20 i -80°C. Prije i nakon skladištenja u klima komori utvrđena su svojstva sjemena i klijanaca (klijavost, dužine korijena i stabljike klijanaca). Također, nakon skladištenja, sjeme je posijano u kontejnere od stiropora. Određeno je nicanje, a nakon 2 mjeseca svojstva biljaka: visina, dužina korijena, svježa masa korijena i nadzemnoga dijela. Dobiven je značajan utjecaj temperature na sva ispitivana svojstva sjemena, klijanaca i biljaka. U prosjeku za kultivare najveće vrijednosti za klijavost sjemena, dužinu korijena i stabljike klijanaca dobivene su kod sjemena skladištenoga na -80°C, a najniže skladištenjem na sobnoj temperaturi. Najveće prosječne vrijednosti za nicanje, svježu masu korijena i nadzemnoga dijela biljaka dobivene su sjetvom sjemena skladištenoga na -20°C; visina biljaka bila je najmanja od sjemena skladištenoga na sobnoj temperaturi, a između ostalih vrijednosti nije bilo razlike. Dužina korijena bila je najveća sjetvom sjemena skladištenoga na -80°C. Nicanje, dužina korijena, svježa masa korijena i nadzemnoga dijela bile su najniže na sobnoj temperaturi. Tetraploidni kultivar Calibra imao je značajno veće prosječne vrijednosti za sva ispitivana svojstva, osim klijavosti sjemena i dužene stabljike klijanaca.

Dopisni autor:
Gordana Bukvić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, Hrvatska, gbukvic@pfos.hr