Close
Skip to content

Svezak 29, Broj 1

Razlike u sazrijevanju dviju vrsta djeteline i utjecaj desikacije prije žetve
Zuzana Kubíková, Helena Hutyrová, Hana Smejkalová
Poljoprivreda 29, no.1 (2023): 3-11
https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.1(izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj fungicida i biopesticida na morfološke promjene na malini (Rubus ideaus L. „POLKA“) inficiranoj bakterijom Agrobaterium tumefaciens
Selma Pilić, Renata Bešta – Gajević, Sabina Dahija, Jasmin Grahić
Poljoprivreda 29, no. 1 (2023): 12-19.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.2  (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK  PUNI TEKST

Promjene osjetljivosti starih i novoregistriranih kultivara slanutka (Cicer arietinum L.) na snijet prouzročenu patotipovima Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.
Alaettin Keçeli 
Poljoprivreda 29, no. 1 (2023): 20-26.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.3 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Status nematoda korijenovih kvržica roda Meloidogyne u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na karantenske vrste
Tamara Rehak Biondić, Josipa Puškarić, Barbara Gerič Stare, Mirjana Brmež
Poljoprivreda 29, no. 1 (2023): 27-34.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.4 (pregledni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Dinamika nakupljanja olova u listu i dijelovima ploda bajama
Anđelko Vrsaljko
Poljoprivreda 29, no. 1 (2023): 35-42.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.5 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Sezonske promjene kondicijskoga i gonadosomatskog indeksa Carassius gibelio u parku prirode Kopački rit, Hrvatska
Dinko Jelkić, Anđelko Opačak
Poljoprivreda 29, no. 1 (2023): 43-48.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.6 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj brzine rasta na svojstva trupova, kvalitetu mesa i profil masnih kiselina broilera
Gordana Kralik, Zlata Kralik, Manuela Košević, Kristina Gvozdanović, Igor Kralik
Poljoprivreda 29, no. 1 (2023): 49-58.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.7 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST

Tehnološka i ekonomska optimizacija proizvodnje pčelinjih zajednica (Apis mellifera L.)
Zlatko Puškadija, Ljubica Ranogajec, Filip Jaman, Ivica Bošković, Marin Kovačić
Poljoprivreda 29, no. 1 (2023): 59-65.
https://doi.org/10.18047/poljo.29.1.8 (Izvorni znanstveni članak)
SAŽETAK PUNI TEKST