Close
Skip to content

Svezak 27, Broj 1

Procjena stabilnosti uroda zrna i sadržaja ulja hibrida suncokreta AMMI analizom
Ivica Liović, Dražen Horvat, Anto Mijić, Aleksandra Sudarić, Tomislav Duvnjak, Antonela Markulj Kulundžić
Poljoprivreda 27, no.1 (2021): 3-10
https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.1 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj frakcija zrna kukuruza i tehničkih čimbenika podešavanja na kvalitetu rada sijaćice PSK4
Anamarija Banaj, Đuro Banaj, Davor Petrović, Bojan Stipešević, Vjekoslav Tadić
Poljoprivreda 27, no. 1 (2021): 11-21.
https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.2 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK  PUNI TEKST

Utjecaj modifikacije hranjivog medija na morfološke parametre pri mikropropagaciji maline (Rubus idaeus L.) u tekućem i polučvrstom mediju
Dejan Bošnjak, Monika Marković, Dejan Agić, Tomislav Vinković, Monika Tkalec Kojić, Boris Ravnjak, Aleksandar Stanisavljević
Poljoprivreda 27, no. 1 (2021): 22-29.
https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.3 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Usporedba korovne zajednice maslinika s konvencionalnim uzgojem u odnosu na maslinik u konsocijaciji s buhačem (Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip.)
Edita štefanić, Vesna Kovačević, Lea Jakovljević, Urška Kosić, Dinko Zima, Alka Turalija
Poljoprivreda 27, no.1 (2021): 30-36
https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.4 (prethodno priopćenje)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj organskih gnojiva na prinos i komponente prinosa pira
Ana Pospišil, Milan Pospišil
Poljoprivreda 27, no.1 (2021): 37-43
https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.5 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Biološki agensi za suzbijanje grinje Varroa destructor, parazita medonosne pčele (Apis mellifera)
Marin Kovačić, Ankica Sarajlić, Zlatko Puškadija, Gabriella Kanižai Šarić, Žiga Laznik, Ivana Jakovljević, Emilija Raspudić, Ivana Majić
Poljoprivreda 27, no.1 (2021): 44-51
https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.6 (pregledni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Modeliranje karte za preciznu gnojidbu korištenjem GIS programa otvorenoga koda
Mladen Jurišić, Dorijan Radočaj, Ivan Plaščak, Irena Rapčan
Poljoprivreda 27, no.1 (2021): 52-59
https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.7 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Agresivnost izolata Diaporthe longicolla i Diaporthe pseudolongicolla testirana umjetnom infekcijom sjemena soje
Tomislav Duvnjak, Aleksandra Sudarić, Karolinaa Vrandečić, Anto Mijić, Tihomir Čupić, Ivica Liović, Maja Matoša Kočar
Poljoprivreda 27, no.1 (2021): 60-65
https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.8 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Zajednice nematoda, bakterija i gljiva i sadržaj humusa u agrošumarskome ekosustavu u Hrvatskoj
Josipa Puškarić, Jurica Jović, Vladimir Ivezić, Brigita Popović, Ivan Paponja, Mirjana Brmež
Poljoprivreda 27, no.1 (2021): 66-74
https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.9 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST