Close
Skip to content

Svezak 26, Broj 2

Polifenoli i njihova antioksidacijska aktivnost u hrvatskoj kolekciji crvene djeteline
Daniela Horvat, Marijana Tucak, Marija Viljevac Vuletić, Tihomir Čupić, Goran Krizmanić, Marija Kovačević Babić
Poljoprivreda 26, no. 2 (2020): 3-10.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.1 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Varijabilnost sadržaja masnih kiselina, oksidacijska stabilnost i nutritivna kakvoća ulja u odabranim genotipovima soje
Maja Matoša Kočar, Sonja Vila, Sonja Petrović, Andrijana Rebekić, Aleksandra Sudarić, Tomislav Duvnjak, Antonela Markulj Kulundžić
Poljoprivreda 26, no. 2 (2020): 11-20.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.2 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj sumporovodika na deetiolaciju pšenične trave (Triticum æstivum L.)
Marija Kristić, Miroslav Lisjak, Marija Špoljarević, Tihana Teklić, Sanja Grubišić, Andrijana Rebekić
Poljoprivreda 26, no. 2 (2020): 21-29.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.3 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Remedijacija poljoprivrednoga zemljišta onečišćenog teškim metalima
Dorijan Radočaj, Natalija Velić, Mladen Jurišić, Enrih Merdić
Poljoprivreda 26, no. 2 (2020): 30-42.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.4 (pregledni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj inokulacije mikoriznih gljiva na opskrbljenost biljnim hranivima kultivara graševine (Vitis vinifera L.)
Josip Mesić, Marko Karoglan, Sanja Slunjski, Brankica Svitlica, Ankica Budimir, Borislav Miličević, Toni Kujundžić

Poljoprivreda 26, no. 2 (2020): 43-49.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.5 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Efekt navodnjavanja i gnojidbe dušikom na prinos sjemena soje s korelacijom u odnosu na koncentraciju bjelančevina i ulja
Darija Galić Subašić, Mladen Jurišić, Irena Jug, Marko Josipović, Darko Kiš, Irena Rapčan
Poljoprivreda 26, no. 2 (2020): 50-57.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.6 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Antifungalno djelovanje eteričnih ulja domicilnoga bilja hrvatske na uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) s vinove loze
Jelena Jelenić, Jelena Ilić, Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić, Mirna Velki
Poljoprivreda 26, no. 2 (2020): 58-64.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.7 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Primjena nitrofiksirajućih bakterija u cilju redukcije mineralnih dušičnih gnojiva u uzgoju šećerne repe
Suzana Kristek, Sandra Brkić, Jurica Jović, Andrej Stanković, Boris Ćupurdija, Marina Brica, Krunoslav Karalić
Poljoprivreda 26, no. 2 (2020): 65-71.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.8 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj gnojidbe i lokacije na vegetativni rast i parametre prinosa češnjaka ljubitovački šarac (Allium sativum L.)
Zora Kažimir, Gvozden Dumičić, Bojan Stipešević
Poljoprivreda 26, no. 2 (2020): 72-78.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.9 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj biljnih ulja i ribljega ulja na profil masnih kiselina u žumanjcima jaja
Gordana Kralik, Zlata Kralik, Danica Hanžek
Poljoprivreda 26, no. 2 (2020): 79-87.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.2.10 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST