Close
Skip to content

Svezak 26, Broj 1

Integrirana zaštita pšenice u suzbijanju fitopatogene gljive Fusarium graminearum
Magdalena Matić, Renata Baličević, Dario Novoselović, Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić
Poljoprivreda 26, no. 1 (2020): 3-9.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.1 (pregledni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Faktori koji utječu na efikasnost genomskih predviđanja u testkrižancima biparentalne populacije
Vlatko Galić, Maja Mazur, Andrija Brkić, Mirna Volenik, Antun Jambrović, Zvonimir Zdunić, Domagoj Šimić
Poljoprivreda 26, no. 1 (2020): 10-16.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.2 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Otpor tla i volumna gustoća tla pri različitim sustavima obrade tla
Miro Stošić, Bojana Brozović, Tomislav Vinković, Boris Ravnjak, Maciej Kluz, Vladimir Zebec
Poljoprivreda 26, no. 1 (2020): 17-24.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.3 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj gustoće sjetve na prinos zrna i komponente prinosa jaroga stočnog graška
Goran Krizmanić, Marijana Tucak, Andrija Brkić, Monika Marković, Snežana V. Jovanović, Tihomir Čupić
Poljoprivreda 26, no. 1 (2020): 25-31.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.4 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Variranje mase korijena, glave korijena i listova šećerne repe s obzirom na gustoću usjeva i proljetnu gnojidbu dušikom
Ivana Varga, Zdenko Lončarić, Milan Pospišil, Mirta Rastija, Manda Antunović
Poljoprivreda 26, no. 1 (2020): 32-39.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.5 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Modeliranje pogodnosti poljoprivrednog zemljišta za uzgoj ječma uporabom višekriterijske GIS analize
Ante Šiljeg, Mladen Jurišić, Dorijan Radočaj, Matej Videković
Poljoprivreda 26, no. 1 (2020): 40-47.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.6 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Nutritivna iskoristivost staroga crnog kruha u hranidbi pilića
Tajana Krička, Nikola Bilandžija, Neven Voća, Ana Matin, Vanja Jurišić, Dalibor Bedeković, Mateja Grubor, Zlatko Janječić
Poljoprivreda 26, no. 1 (2020): 48-55.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.7 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Obogaćivanje konzumnih jaja luteinom
Gordana Kralik, Zlata Kralik, Manuela Grčević, Danica Hanžek, Polonca Margeta, Olivera Galović
Poljoprivreda 26, no. 1 (2020): 56-63.
https://doi.org/10.18047/poljo.26.1.8 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST