Close
Skip to content

Svezak 25, Broj 2

Utjecaj genotipa, godine i lokacije na prinos, udio ulja i proteina u soji – Glycine max (L.) Merr.
Goran Jukić, Ivan Varnica, Krunoslav Dugalić, Ivana Rukavina, Vlado Guberac, Ivica Delić
Poljoprivreda 25, no. 2 (2019): 3-10.
https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.1 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Učinak količine i tipa dušičnoga gnojiva na agronomska svojstva duhana tipa virdžinija
Ankica Budimir, Brankica Svitlica, Darko Kiš, Ana Lovrić, Hrvoje Šarčević
Poljoprivreda 25, no. 2 (2019): 11-17.
https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.2 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Uporaba klorofilmetra u procjeni zrelosti listova duhana flue-cured za berbu
Kristina Gršić, Miroslav Čavlek
Poljoprivreda 25, no. 2 (2019): 18-24.
https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.3 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj pripravka na bazi fluopirama i tekućega pilećeg stajnjaka na nematode korijenovih kvržica (Meloidogyne spp.) u nasadu mrkve
Mirjana Brmež, Josipa Puskarić, Emilija Raspudić, Tamara Siber, Dinka Grubišić, Brigita Popović
Poljoprivreda 25, no. 2 (2019): 25-30.
https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.4 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Optimalan način sjetve pšenice (Triticum aestivum L.) za uzgoj pšenične trave
Sanja Grubišić, Vedran Orkić, Sunčica Guberac, Sonja Petrović, Miroslav Lisjak, Marija Kristić, Andrijana Rebekić
Poljoprivreda 25, no. 2 (2019): 31-37.
https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.5 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj malčiranja na učestalost virusnih bolesti, rast i prinos slatke paprike (Capsicum annuum)
Olawale Arogundade, Abiodun Salawu, Adeyemi Osijo, Kehinde T. Kareem
Poljoprivreda 25, no. 2 (2019): 38-44.
https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.6 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Simulacija glavnih agrarno-političkih pokazatelja tržišta goveđega mesa u Republici Hrvatskoj AGMEMOD modelom parcijalne ravnoteže
David Kranjac, Krunoslav Zmaić, Ivan Štefanić, Sanja Jelić Milković, Nikola Raguž, Emil Erjavec
Poljoprivreda 25, no. 2 (2019): 45-51.
https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.7 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Upotreba konoplje (Cannabis sativa L.) u hranidbi domaćih životinja
Željka Klir, Josip Novoselec, Zvonko Antunović
Poljoprivreda 25, no. 2 (2019): 52-61.
https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.8 (pregledni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj sustava sjetve na prinos zrna kukuruza različitih FAO grupa
Anamarija Banaj, Đuro Banaj, Vjekoslav Tadić, Davor Petrović, Bojan Stipešević
Poljoprivreda 25, no. 2 (2019): 62-70.
https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.9 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj koncentracije digestata prilikom uzgoja na kvalitetu bioplina dobivenoga anaerobnom digestacijom vodene leće (Spirodela polyrhiza)
Damir Matošević, Davor Kralik, Irena Rapčan, Daria Jovičić
Poljoprivreda 25, no. 2 (2019): 71-78.
https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.10 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Planiranje nasada lijeske uporabom GIS-a i multikriterijske analize
Ivan Plaščak, Mladen Jurišić, Dorijan Radočaj, Željko Barač, Jerko Glavaš
Poljoprivreda 25, no. 2 (2019): 79-85.
https://doi.org/10.18047/poljo.25.2.11 (prethodno priopćenje)
SAŽETAK PUNI TEKST