Close
Skip to content

Svezak 24, Broj 2

Fitokemijski sastav mljevene začinske paprike iz istočne Dunavske regije
Tomislav Vinković, Valentina Gluščić, Gordana Mendaš, Ivana Vinković Vrček, Nada Parađiković, Monika Tkalec, Ivna Štolfa Čamagajevac
Poljoprivreda 24, no. 2 (2018): 3-12.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.1 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Alelopatski utjecaj vrste Aloe vera (L.) Burm. F. na klijavost sjemena i rast klijanaca žitarica, industrijskog bilja i povrća
Renata Baličević, Marija Ravlić, Kristina Lucić, Manuela Tatarević, Pavo Lucić, Monika Marković
Poljoprivreda 24, no. 2 (2018): 13-19.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.2 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Antifungalna aktivnost eteričnih ulja i njihovih glavnih komponenti na rast micelija Colletotrichum coccodes
Marina Palfi, Paško Konjevoda, Karolina Vrandečić, Jasenka Ćosić
Poljoprivreda 24, no. 2 (2018): 20-26.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.3 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Učinkovita mikropropagacija i zakorjenjivanje vrste Micromeria croatica (Pers.) Schott (Lamiaceae)
Snježana Kereša, Zoe Andrijanić, Dario Kremer, Ivanka Habuš Jerčić, Marijana Barić, Kristina Batelja Lodeta, Snježana Bolarić, Anita Bošnjak Mihovilović
Poljoprivreda 24, no. 2 (2018): 27-33.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.4 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Aromatski profil i senzorska kvaliteta medne rakije proizvedene fermentacijom s imobiliziranim kvascima
Borislav Miličević, Đurđica Ačkar, Jurislav Babić, Antun Jozinović, Radoslav Miličević, Emil Petošić, Toni Kujundžić, Drago Šubarić
Poljoprivreda 24, no. 2 (2018): 34-42.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.5 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Peludna analiza meda sjeveroistočne Hrvatske
Sanda Rašić, Edita Štefanić, Slavica Antunović, Jurica Jović, Suzana Kristek
Poljoprivreda 24, no. 2 (2018): 43-49.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.6 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Otpuštanje vode konvekcijskim sušenjem različitim temperaturama iz sjemenki uljane repice
Ana Matin, Tugomir Majdak, Mateja Grubor, Jelena Vuković, Tajana Krička
Poljoprivreda 24, no. 2 (2018): 50-56.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.7 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Udio potpora u prihodu poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske
Vesna Očić, Zoran Grgić, Kristina Batelja Lodeta, Branka Šakić Bobić
Poljoprivreda 24, no. 2 (2018): 57-62.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.8 (pregledni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Razlike u invazivnosti nekih stranih biljnih vrsta između kontinentalnog i obalnog dijela Hrvatske
Nenad Novak, Maja Novak
Poljoprivreda 24, no. 2 (2018): 63-69.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.2.9 (stručni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST