Close
Skip to content

Svezak 24, Broj 1

Utjecaj pripravka tekućeg pilećeg stajnjaka na zdravlje tla i agrokemijska svojstva tla
Mirjana Brmež, Josipa Puškarić, Tamara Siber, Emilija Raspudić, Dinka Grubišić, Brigita Popović
Poljoprivreda 24, no. 1 (2018): 3-9.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.1 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Učinci ranog uklanjanja listova na koncentracije hlapljivih spojeva u Cabernet Sauvignon vinima iz vinogorja Ilok
Mato Drenjančević, Vesna Rastija, Vladimir Jukić, Krunoslav Zmaić, Toni Kujundžić, Andrijana Rebekić, Florian Schwander
Poljoprivreda 24, no. 1 (2018): 10-17.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.2 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Svojstva klijanaca i biljaka engleskog ljulja nakon 5 godina skladištenja sjemena na različitim temperaturama
Gordana Bukvić, Ranko Gantner, Dejan Agić, Brigita Popović, Aleksandar Stanisavljević
Poljoprivreda 24, no. 1 (2018): 18-24.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.3 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Biofortifikacija krmiva mikroelementima u hranidbi domaćih životinja
Josip Novoselec, Željka Klir, Matija Domaćinović, Zdenko Lončarić, Zvonko Antunović
Poljoprivreda 24, no. 1 (2018): 25-34.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.4 (pregledni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Uloga konzervacijske poljoprivrede u ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama
Danijel Jug, Irena Jug, Bojana Brozović, Vesna Vukadinović, Bojan Stipešević, Boris Đurđević
Poljoprivreda 24, no. 1 (2018): 35-44.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.5 (pregledni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Procjena organskog ugljika i kalcijevih karbonata u poljoprivrednim tlima Vis-NIR spektroskopijom
Boško Miloš, Aleksandra Bensa
Poljoprivreda 24, no. 1 (2018): 45-51.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.6 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Teksturalna i senzorska svojstva kukuruznih ekstrudata s dodatkom mrkve u prahu i askorbinske kiseline
Valentina Obradović, Jurislav Babić, Antun Jozinović, Đurđica Ačkar, Jelena Panak Balentić, Marijana Grec, Drago Šubarić
Poljoprivreda 24, no. 1 (2018): 52-58.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.7 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Jelen obični (Cervus elaphus L.) – prva prekretnica razvoja rogovlja
Dražen Degmečić, Tihomir Florijančić
Poljoprivreda 24, no. 1 (2018): 59-64.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.8 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Vrednovanje razvojnih potencijala poljoprivrede Ličko-senjske županije primjenom multikriterijskog rangiranja
Ivana Starčević, Lari Hadelan, Magdalena Zrakić, Mateja Jež Rogelj
Poljoprivreda 24, no. 1 (2018): 65-73.
https://doi.org/10.18047/poljo.24.1.9 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST