Close
Skip to content

Svezak 23, Broj 2

Utjecaj nagiba i dubine na kemijska svojstva tipičnog alfisola
Nnenne Bassey Anwanane, Kehinde Olayemi Affinnih, John Olajide Olaniyan Olaniyan
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 3-9.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.1 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj fizikalnih i kemijskih svojstava različitih tipova tla na optimalno stanje vlažnosti za obradu
Vladimir Zebec, Zoran Semialjac, Monika Marković, Vjekoslav Tadić, Domagoj Radić, Domagoj Rastija
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 10-18.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.2 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Visina biljaka i urod zrna soje u zavisnosti o godini, navodnjavanju i sorti
Daria Galić Šubašić, Mladen Jurišić, Aleksandra Sudarić, Marko Josipović, Irena Rapčan
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 19-24.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.3 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj benefitnih mikroorganizama na prinos i kvalitetu soje u uvjetima smanjene gnojidbe dušikom
Suzana Kristek, Lidija Lenar, Jurica Jović, Tihana Marček, Krunoslav Zmaić, Ivo Rešić, Sanda Rašić
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 25-30.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.4 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Sterilizacija različitih tipova eksplantata u mikropropagaciji podloga trešnje CAB-6p i Gisela 6
Aleksandar Stanisavljević, Dejan Bošnjak, Ivna Štolfa, Rosemary Vuković, Toni Kujundžić, Mato Drenjančević
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 31-37.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.5 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Sadržaj fenola i antioksidacijski kapacitet u infuzijama listova istarskih sorata maslina
Ines Kovačić, Josipa Bilić, Slavica Dudaš, Danijela Poljuha
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 38-45.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.6 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Hematološki pokazatelji ovaca tijekom laktacije u ekološkom uzgoju
Zvonko Antunović, Josip Novoselec, Željka Klir
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 46-52.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.7 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Očuvanje biorazličitosti crnih slavonskih svinja kroz proizvodnju i vrednovanje tradicionalnih mesnih proizvoda
Đuro Senčić, Danijela Samac
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 53-58.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.8 (pregledni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Proizvodni pokazatelji i zdravstveno stanje teladi hranjene različitim udjelima u buragu nerazgradivog škroba i bjelančevina
Tomislav Koturić, Matija Domaćinović, Marcela Šperanda, Pero Mijić, Mislav Đidara, Branko Kolak, Ivana Klarić
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 59-64.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.9 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Medonosna flora i karakterizacija peluda u medu požeškog kraja
Dubravka Špoljarić Maronić, Domagoj Sabljak, Edita Štefanić, Tanja Žuna Pfeiffer
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 65-72.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.10 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Prihrana u kasnu zimu stimulira brzi razvoj zajednica sive pčele (Apis mellifera carnica)
Zlatko Puškadija, Lejla Spiljak, Marin Kovačić
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 73-76.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.11 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj vegetacijskog prostora i genotipa na pokazatelje produktivnosti fotosinteze, prinos i kvalitetu korijena šećerne repe
Ivana Varga
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 78-78.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.12 (disertacija)
SAŽETAK PUNI TEKST

Jaja
Đuro Senčić, Danijela Samac
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 79-79.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.13 (pregled knjige)
SAŽETAK PUNI TEKST

In memoriam – Ivan Jurić
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 81-81.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.14 (nekrolog)
SAŽETAK PUNI TEKST

In memoriam – Ljubica Valenčić
Poljoprivreda 23, no. 2 (2017): 82-82.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.2.15 (nekrolog)
SAŽETAK PUNI TEKST