Close
Skip to content

Svezak 23, Broj 1

Laboratorijska testiranja insekticidne učinkovitosti dinatrijevog oktaborat tetrahidrata, dijatomejske zemlje i amorfnoga silika gela na sitophilus oryzae (l.) te njihov utjecaj na hektolitarsku masu pšenice
Zlatko Korunić, Vlatka Rozman, Anita Liška, Pavo Lucić
Poljoprivreda 23, no. 1 (2017): 3-10.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.1 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj gnojidbe organskim i mineralnim gnojivima na agronomska svojstva krumpira
Ana Pospišil, Milan Pospišil, Mario Švencbir
Poljoprivreda 23, no. 1 (2017): 11-16.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.2 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Agronomska vrijednost oplemenjivačkih linija i sorti jarog stočnog graška (pisum sativum l.) za proizvodnju voluminozne krme
Goran Krizmanić, Tihomir Čupić, Marijana Tucak, Svetislav Popović
Poljoprivreda 23, no. 1 (2017): 17-21.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.3 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Učinak vodnoga stresa na svojstva sorti ozimoga ječma u ranim fazama rasta biljke
Alojzije Lalić, Smiljana Goreta Ban, Slavko Perica, Dario Novoselović, Ivan Abičić, Josip Kovačević, Gordana Šimić, Vlado Guberac
Poljoprivreda 23, no. 1 (2017): 22-27.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.4 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

QTL kartiranje za svojstva kvalitete zrna kod testkrižanaca biparentalne populacije kukuruza korištenjem podataka genotipizacije sekvenciranjem
Vlatko Galić, Mario Franić, Antun Jambrović, Zvonimir Zdunić, Andrija Brkić, Domagoj Šimić
Poljoprivreda 23, no. 1 (2017): 28-33.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.5 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj vremenskih uvjeta na urod zrna, sadržaj ulja i urod ulja novih os hibrida suncokreta
Ivica Liović, Anto Mijić, Antonela Markulj Kulundžić, Tomislav Duvnjak, Drena Gadžo
Poljoprivreda 23, no. 1 (2017): 34-39.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.6 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Varijabilnost fenotipske ekspresije svojstava kvalitete zrna elitnih linija soje
Maja Matoša Kočar, Aleksandra Sudarić, Sonja Vila, Sonja Petrović, Andrijana Rebekić, Ana Josipović, Antonela Markulj Kulundžić
Poljoprivreda 23, no. 1 (2017): 40-48.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.7 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Utjecaj fermentacije s imobiliziranim stanicama kvasca na profil arome i senzorsku kvalitetu rakija proizvedenih iz dviju sorti smokve (ficus carica l.)
Borislav Miličević, Đurđica Ačkar, Jurislav Babić, Antun Jozinović, Mirjana Oroz, Drago Šubarić
Poljoprivreda 23, no. 1 (2017): 49-55.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.8 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Sadržaj ukupnih polifenola i antioksidacijska aktivnost samonikle i kultivirane šparoge u Hrvatskoj
Marina Palfi, Zorica Jurković, Jasenka Ćosić, Helena Tomić Obrdalj, Vlatka Jurković, Nada Knežević, Karolina Vrandečić
Poljoprivreda 23, no. 1 (2017): 56-62.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.9 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Kvaliteta konzumnih jaja na hrvatskome tržištu
Zlata Kralik, Manuela Grčević Grčević, Gordana Kralik, Danica Hanžek, Ana Zelić
Poljoprivreda 23, no. 1 (2017): 63-68.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.10 (izvorni znanstveni rad)
SAŽETAK PUNI TEKST

Tehnologija uzgoja presadnica rosa canina l. i pelargonium zonale l. u kulturi tkiva i njihova adaptacija u različitim supstratima
Monika Tkalec
Poljoprivreda 23, no. 1 (2017): 69-69.
https://doi.org/10.18047/poljo.23.1.11 (ostalo)
SAŽETAK PUNI TEKST