Close
Skip to content

Sustavi sjetve kao čimbenik prinosa zrna u proizvodnji suncokreta

Anamarija Banaj, Đuro Banaj, Davor Petrović, Bojan Stipešević, VjekoslavTadić

https://doi.org/10.18047/poljo.27.2.11 (Izvorni znanstveni članak)

PUNI TEKST

Sažetak

U radu su prikazani rezultati trogodišnjega istraživanja utjecaja sustava sjetve na prinos zrna, masu zrna po glavi, sklop i vlagu zrna jednoga srednje ranog hibrida suncokreta. Standardna sjetva obavljena je sijaćicom PSK OLT na razmak redova od 70 cm, dok je sjetva u udvojene redove obavljena sijaćicom MaterMacc Twin Row-2 na razmak redova od 22×48 cm. Obje sijaćice podešene su prema ISO standardu 7256/1 i 7256/2 s visokim QFI indeksom (PSK OLT: 96,32 %; MaterMacc Twin Row-2: 93,93 %). Istraživanje je obavljeno na pokušalištu Gorjani na psudogleju teksturne oznake praškaste ilovače, sa slabo kiselom reakcijom i malom količinom humusa. Analizom varijance utvrđena je statistička značajnost sustava sjetve na prinos zrna i masu zrna po glavi suncokreta. Sjetva u udvojene redove ostvarila je za sve tri godine istraživanja veće prinose zrna: za 19,59 % u 2017., 19,11 % u 2018. i 18,45 % u 2019. godini. Na sklop biljaka nisu statistički značajno utjecali sustavi sjetve i vegetacijske godine, a vlaga zrna bila je statistički značajno različita između
analiziranih godina istraživanja.

Ključne riječi: suncokret, standardna sjetva, sjetva u udvojene redove, prinos zrna, sijaćica

Dopisni autor:
Vjekoslav Tadić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska, vtadic@fazos.hr